Dit is de website van schietvereniging SV Willem Tell te Bunschoten-Spakenburg. De vereniging bestaat sinds 1961.   
   
Foto's van wedstrijden, evenementen en andere activiteiten Zo keer je weer terug naar de homepage van SV Willem Tell Beschijft de geschiedenis van de schietsport in het algemeen en van SV Willem Tell in het bijzonder Informatie over hoe je lid kan worden en aan welke regels aspirant leden zich moeten houden Geeft toegang tot het Forum van Willem Tell
Welcome SV Willem Tell

 

Vereniging

Schietvereniging Willem Tell is door een enthousiaste groep schietsport beoefenaars opgericht in 1961.

In 1996 heeft de vereniging de huidige locatie betrokken.

Adres:          Bikkersweg 78, 3752 WV Bunschoten-Spakenburg

Telefoon:     033 298 4169      Email

KNSA gecertificeerd sinds 1 januari 2014


Openingstijden

 Woensdag
 Jeugdleden (12 to 18 jaar)
 Discipline: luchtgeweer
 Baan open van 19:00 to 20:00 uur

 Donderdag
 (vanaf 18 jaar)
 Disciplines: kleinkaliber geweer en pistool, luchtgeweer en -pistool
 Baan open van 19:00 tot 22:00 uur
 Kaartverkoop uiterlijk tot 20:45 uur
 Bar open tot 23:00 uur

 Zaterdag (1e gedeelte)
 Volwassenen (vanaf 18 jaar)
 Disciplines: groot- en kleinkaliber geweer en pistool
 Baan open van 14:00 tot 16:30 uur
 Kaartverkoop grootkaliber uiterlijk tot 16:00 uur


 Zaterdag (2e gedeelte)

 Volwassenen (vanaf 18 jaar) en jeugdleden vanaf 16 jaar (onder begeleiding)
 Disciplines: kleinkaliber geweer en pistool, luchtgeweer en -pistool, luchtgeweer en -pistool ( jeugdleden alleen geweer)
 Baan open van 16:30 tot 18:00 uur
 Kaartverkoop uiterlijk tot 17:45 uur
 Bar open tot 19:00 uur


Baanregels

Algemeen

Toegang tot de schietbaan in beginsel alleen voor schutters.
Niet-schutters hebben alleen toegang tot de baan met toestemming van de baancommandant.
De baancommandant en griffier hebben het recht personen toegang tot de baan te weigeren.
Iedereen die op de baan aanwezig is dient de aanwijzingen van de baancommandant strikt op te volgen, op straffe van verwijdering.
Per baan mag niet meer dan één introducé(e) of aspirantlid begeleid worden.
Schutters en eventuele andere op de baan aanwezige personen dienen de nodige rust in acht te nemen, zodat andere schutters niet gestoord worden.
Schutters hebben de plicht om het schietpunt (en de direct omgeving daarvan) na afloop opgeruimd achter te laten.
Het schieten met grootkaliber wapens is alleen toegestaan voor leden van 18 jaar en ouder die tenminste twee jaar lid zijn.

Veiligheid

Behandel elk wapen te allen tijde alsof het geladen is.
Aspirantleden moeten bij wapenstoringen het wapen neerleggen en de baancommandant waarschuwen.
Bij het commando "Vast vuren": wapen ontladen en open neerleggen. Er mag na dit commando pas weer worden geschoten als de baancommandant hiervoor toestemming geeft.
Bij het verlaten van de baan is iedereen verplicht zijn/haar wapen(s) ter controle aan te bieden aan de baancommandant c.q. griffier.
Het tijdelijk in gebruik afstaan van vuurwapens aan collega schutters, is alleen toegestaan onder toezicht van degene die het wapen op zijn/haar verlof heeft staan.
Op de baan geldt een rookverbod (voorschift brandweer).